Greif Czech Republic s.r.o.
Aktuality
Úspěšná recertifikace systému řízení
Ve dnech 26.-.27.5.2022 byla společnost úspěšně recertifikována auditorskou společností 3EC International, s.r.o. a obhájila certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 pro další 3 roky.
Dopis spoluobčanům
V rámci plnění úkolů vyplývajících z povolení provozu vydaného rozhodnutím KÚÚK č.j. 232/ZPZ/2013-4 ve znění všech následných změn Společnost zajistila informování všech spoluobčanů bydlících v nejbližším okolí a informuje o zrušení bezplatné telefonní linky kvůli jejímu zneužívání. Občané mohou používat standardní telefonní linku na recepci závodu, viz v dopise spoluobčanům v sekci 'Ke stažení'.
Standardní záruční podmínky pro ocelové sudy
Na našich webových stránkách můžete najít Standardní záruční podmínky pro námi vyráběné ocelové sudy
Kontaktujte nás

O společnosti

Historie

Greif historie
Továrna byla založena v roce 1909 pod jménem Továrna na válce spol. s r. o., jako pobočka Slévárny válců Kölsch & spol. a. s. v Siegenu ve Vestfálsku. Byla to slévárna železa a soustružna válců pro průmyslové účely i pro válcovny oceli a železa, mlýny obilné, mlýny pro barevny, válcovny barevných kovů a pod. Sídlo bylo v ulici Za válcovnou 252.
 
Po roce 1945 došlo v ústecké lokalitě k prudkému rozvoji chemického průmyslu a roku 1950 pak ke sloučení několika malých výroben průmyslových obalů a sudů do prostoru továrny. Pod značkou MEVA n.p. továrna postupně získala rozhodující úlohu ve svém oboru v celém Československu. Roku 1965 byla začleněna do českobudějovického koncernu SFINX n.p. a pod jménem SFINX s.p. byla roku 1993 privatizována nadnárodním obalářským koncernem Royal Packaging Industries Van Leer B. V.

Současnost

Greif současnost

Výlučným vlastníkem je dnes firma Greif Inc. sídlící ve Spojených státech amerických. Greif Czech Republic s.r.o. v oblasti ocelových sudů trvale usiluje o udržení a posilování vůdčího postavení na domácím i zahraničních trzích. Více než 50 % našich kovových sudů je exportováno přímo do zemí Evropské unie, neboť odpovídají všem harmonizovaným národním legislativním předpisům v oblastech přepravy a životního prostředí a jsou v souladu se Směrnicemi Evropského parlamentu a Rady Evropy.

Jsme držiteli certifikátu řízení jakosti ISO 9001, bezpečnosti práce ISO 45001 a životního prostředí ISO 14001. Výroba, prodej a přeprava ocelových obalů tedy probíhá v souladu s veškerou platnou českou i evropskou legislativou. Součástí našeho sortimentu jsou dnes především kovové sudy mnoha objemů a provedení, které odpovídají náročným předpisům a požadavkům petrochemického, chemického, farmaceutického či potravinářského průmyslu


Jsme specialisty na výrobu a prodej ocelových sudů včetně logistiky.
Kontaktujte nás

Jsme specialisty na výrobu a prodej ocelových sudů včetně logistiky.

Kontaktujte nás

Máme dlouholeté zkušenosti s výrobou a prodejem ocelových sudů s podporou největšího světového výrobce obalů, skupiny Greif.
Kontaktujte nás

Máme dlouholeté zkušenosti s výrobou a prodejem ocelových sudů s podporou největšího světového výrobce obalů, skupiny Greif.

Kontaktujte nás

Naše výrobky odpovídají platným předpisům v oblastech přepravy a životního prostředí.
 
Kontaktujte nás
Naše výrobky odpovídají platným předpisům v oblastech přepravy a životního prostředí.
 
Kontaktujte nás

Ve výrobě a prodeji ocelových sudů zaujímáme vedoucí pozici na českém i světovém trhu. 
 
Kontaktujte nás
Ve výrobě a prodeji ocelových sudů zaujímáme vedoucí pozici na českém světovém trhu
 
Kontaktujte nás