Greif Czech Republic s.r.o.
Aktuality
Změna právní formy společnosti
Společnost změnila ke dni 7.4.2021 právní formu zápisem do obchodního rejstříku. Dnem, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy, je 31. října 2020. Tento projekt změny právní formy upravuje změnu právní formy Společnosti z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným a je založen ve sbírce listin Společnosti. Změnou právní formy Společnost nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejího akcionáře
Dozorový a překlenovací audit ISO
Společnost v červenci úspěšně obhájila dozorový audit QMS & EMS a zároveň úspěšně prošla změnou auditované normy BOZP, kde byla norma OHSAS nahrazena normou ISO 45001. Cílem auditu bylo stanovit shodu integrovaného systému managementu s požadavky příslušných norem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. Aktuální certifikáty je možno stáhnout v sekci 'Ke stažení'.
Standardní záruční podmínky pro ocelové sudy
Na našich webových stránkách můžete najít Standardní záruční podmínky pro námi vyráběné ocelové sudy
Kontaktujte nás

O společnosti

Historie

Greif historie
Továrna byla založena v roce 1909 pod jménem Továrna na válce spol. s r. o., jako pobočka Slévárny válců Kölsch & spol. a. s. v Siegenu ve Vestfálsku. Byla to slévárna železa a soustružna válců pro průmyslové účely i pro válcovny oceli a železa, mlýny obilné, mlýny pro barevny, válcovny barevných kovů a pod. Sídlo bylo v ulici Za válcovnou 252.
 
Po roce 1945 došlo v ústecké lokalitě k prudkému rozvoji chemického průmyslu a roku 1950 pak ke sloučení několika malých výroben průmyslových obalů a sudů do prostoru továrny. Pod značkou MEVA n.p. továrna postupně získala rozhodující úlohu ve svém oboru v celém Československu. Roku 1965 byla začleněna do českobudějovického koncernu SFINX n.p. a pod jménem SFINX s.p. byla roku 1993 privatizována nadnárodním obalářským koncernem Royal Packaging Industries Van Leer B. V.

Současnost

Greif současnost

Výlučným vlastníkem je dnes firma Greif Inc. sídlící ve Spojených státech amerických. Greif Czech Republic s.r.o. v oblasti ocelových sudů trvale usiluje o udržení a posilování vůdčího postavení na domácím i zahraničních trzích. Více než 50 % našich kovových sudů je exportováno přímo do zemí Evropské unie, neboť odpovídají všem harmonizovaným národním legislativním předpisům v oblastech přepravy a životního prostředí a jsou v souladu se Směrnicemi Evropského parlamentu a Rady Evropy.

Jsme držiteli certifikátu řízení jakosti ISO 9001, bezpečnosti práce ISO 45001 a životního prostředí ISO 14001. Výroba, prodej a přeprava ocelových obalů tedy probíhá v souladu s veškerou platnou českou i evropskou legislativou. Součástí našeho sortimentu jsou dnes především kovové sudy mnoha objemů a provedení, které odpovídají náročným předpisům a požadavkům petrochemického, chemického, farmaceutického či potravinářského průmyslu


Jsme specialisty na výrobu a prodej ocelových sudů včetně logistiky.
Kontaktujte nás

Jsme specialisty na výrobu a prodej ocelových sudů včetně logistiky.

Kontaktujte nás

Máme dlouholeté zkušenosti s výrobou a prodejem ocelových sudů s podporou největšího světového výrobce obalů, skupiny Greif.
Kontaktujte nás

Máme dlouholeté zkušenosti s výrobou a prodejem ocelových sudů s podporou největšího světového výrobce obalů, skupiny Greif.

Kontaktujte nás

Naše výrobky odpovídají platným předpisům v oblastech přepravy a životního prostředí.
 
Kontaktujte nás
Naše výrobky odpovídají platným předpisům v oblastech přepravy a životního prostředí.
 
Kontaktujte nás

Ve výrobě a prodeji ocelových sudů zaujímáme vedoucí pozici na českém i světovém trhu. 
 
Kontaktujte nás
Ve výrobě a prodeji ocelových sudů zaujímáme vedoucí pozici na českém světovém trhu
 
Kontaktujte nás
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.