Greif Czech Republic a.s.
Aktuality
2.dozorový audit ISO
Společnost v srpnu úspěšně prošla druhým dozorovým auditem QMS & EMS & BOZP. Cílem auditu bylo stanovit shodu integrovaného systému managementu s požadavky příslušných norem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007. Aktuální certifikáty je možno stáhnout v sekci "Ke stažení".
Nový obchodní ředitel
Od 1.12.2017 nastoupil na pozici obchodního ředitele pan Jaromír Štádler.
Standardní záruční podmínky pro ocelové sudy
Na našich webových stránkách můžete najít Standardní záruční podmínky pro námi vyráběné ocelové sudy
Kontaktujte nás

Výroba a prodej sudů

Výroba a prodej ocelových sudů včetně logistického servisu jsou hlavním předmětem aktivit společnosti Greif Czech Republic a.s. Široké portfolio ocelových sudů odpovídá náročným předpisům a požadavkům petrochemického, chemického a po splnění určitých podmínek i potravinářského nebo farmaceutického průmyslu. Všechny naše výrobky splňují s bezpečnou rezervou veškeré požadavky určené Zákonem o obalech a Zákonem o odpadech v platných zněních.
 

Moderní technologie výroby sudů 

 
Sudy vyrábíme za použití nejnovějších technologií šetrných k životnímu prostředí a v souladu s předpisy platnými pro přepravu a skladování nebezpečného zboží podle klasifikace UN. Zároveň vycházíme z platné národní a mezinárodní legislativy. Tím je zaručena optimální ochrana širokého spektra balených produktů majících povahu nebezpečného zboží.
 
Polotovary, z nichž jsou sudy sestaveny, zhotovujeme lisováním nebo stříháním. Pláště sudů jsou svařeny podélným průběžným odporovým svarem, dna a víka sudů jsou připojena k plášťům sudů technologií rotačního tváření za studena. Sudy s odnímatelnými víky mají víka připevněná náležitě profilovaným svěrným kruhem vybaveným pákovým uzávěrem. Šroubové uzávěry Tri-Sure® jsou do vík sudů montovány zalisováním.
 
Povrchové úpravy provádíme bezvzduchovým lakováním tzv. airless, jednovrstvým stříkáním ohřáté barvy na kovový podklad při použití trysek, které umožňují svou přesností a specifickým tvarem i dvoubarevné mokré lakování plášťů sudů. 
Sud se šroubovými uzávěry - 216,5l
Vypálení vodou ředitelných barev, které v tekutém stavu obsahují pouhé jedno procento organických látek, provádíme v nejmodernějších, zemním plynem vyhřívaných pecích. Investice vložené do plynových sušicích pecí nám umožňují jen 15% čerpání emisních nebo imisních limitů příslušejících k velikosti a typu zařízení. Velké sudy o objemu 216,5 litru jsou ve 100% vyrobených kusů kontrolovány na těsnost speciálním automatickým testovacím zařízením, které je s pomocí helia schopno kusy s případnou netěsností z produkce vytřídit.
 
Sudy vyráběné naší akciovou společností zcela splňují požadavky na výrobky šetrné k životnímu prostředí, a to od jejich vzniku přes používání až po ukončení jejich "životního cyklu", neboť je vyrábíme za podpory technologií a procesů produkujících minimum odpadů. Jsou vyráběny s vysokými užitnými vlastnostmi při minimální spotřebě materiálů, které mohou být znovu zhodnoceny recyklací obalových odpadů ve 100% jejich hmotnosti.

Využití ocelových sudů

 
Ocelové sudy z produkce Greif Czech Republic a.s. jsou v souladu s přísnými UN předpisy určeny pro balení nebezpečného zboží v obalových skupinách III./Z nebo II./Y až I./X. Naše výrobky tedy splňují požadavky všech přepravních řetězců a jejich kombinací.
 
Sudy pro skladování a přepravu nebezpečného zboží z produkce společnosti Greif Czech Republic a.s. jsou expertně zkoušeny třetí nezávislou osobou, společností CIMTO s.p., řízenou Ministerstvem dopravy České republiky, v souladu s metodikami a doporučeními komisařů Spojených národů specifikovanými Transports of dangerous goods – Model regulations a smlouvami specifikujícími požadavky pro přepravní řetězce, jako jsou RID/ADR vyhlášené Mezinárodní sbírkou, a předpisy IMDG – Code/ICAO - IATA/ADN. 

Věříme, že všechny další informace, které Vás zajímají, naleznete na našich internetových stránkách. V případě, že jste nenalezli odpovědi na všechny Vaše dotazy, nás prosím kontaktujte

Bohaté zkušenosti s výrobou a prodejem ocelových sudů

ISO sud s odnímatelným víkem - 210l
Zabýváme se výrobou ocelových sudů určených pro přepravu a skladování pevných, sypkých i kapalných látek. Kovové sudy jsou vyráběny za použití moderních technologií šetrných k životnímu prostředí. Výroba ocelových obalů probíhá v Ústí nad Labem, a to s podporou největšího světového výrobce sudů, skupiny Greif. Jsme držiteli mnoha certifikátů jako certifikát řízení jakosti ISO 9001, bezpečnosti práce OHSAS 18001životního prostředí ISO 14001
 
V prodeji ocelových obalů zaujímáme čelní místo na tuzemském i zahraničním trhu. Náš sortiment tvoří plechové sudy se šroubovými uzávěry, konické sudy s odnímatelným víkemválcové sudy, obaly pozinkované, sudy pro asfalty a živice či ISO sudy. Součástí naší nabídky jsou také ocelové sudy určené pro skladování a přepravu nebezpečného zboží. Veškeré sudy jsou dodávány v souladu s platnou legislativou.
 
V našem produktovém portfoliu naleznete kovové sudy mnoha objemů a provedení. Veškeré obaly odpovídají předpisům a požadavkům petrochemického, chemického, farmaceutického či potravinářského průmyslu.
 
Sudy Greif nabízí možnost prvotřídní manipulace a jednoduchého stohování. Již při výrobě pravidelně kontrolujeme těsnost každého ocelového sudu tak, abychom mohli garantovat nejvyšší bezpečnost sudů při dopravě a skladování. Na vyžádání je možné veškeré kovové obaly opatřit také logem zákazníka nebo obsahem látky v sudu. 
 
Kontaktujte nás, kromě výroby a prodeje obalů pro vás zajistíme také profesionální logistický servis sudů z ocelového plechu s odnímatelným víkem nebo se zátkami.
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.