Greif Czech Republic s.r.o.
Aktuality
Úspěšná recertifikace systému řízení
Ve dnech 26.-.27.5.2022 byla společnost úspěšně recertifikována auditorskou společností 3EC International, s.r.o. a obhájila certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 pro další 3 roky.
Dopis spoluobčanům
V rámci plnění úkolů vyplývajících z povolení provozu vydaného rozhodnutím KÚÚK č.j. 232/ZPZ/2013-4 ve znění všech následných změn Společnost zajistila informování všech spoluobčanů bydlících v nejbližším okolí o zřízení bezplatné telefonní linky a jejím účelu otevřeným dopisem, který je k dispozici v sekci "Ke stažení".
Standardní záruční podmínky pro ocelové sudy
Na našich webových stránkách můžete najít Standardní záruční podmínky pro námi vyráběné ocelové sudy
Kontaktujte nás

Výroba a prodej sudů

Výroba a prodej ocelových sudů včetně logistického servisu jsou hlavním předmětem aktivit společnosti Greif Czech Republic s.r.o. Široké portfolio ocelových sudů odpovídá náročným předpisům a požadavkům petrochemického, chemického a po splnění určitých podmínek i potravinářského nebo farmaceutického průmyslu. Všechny naše výrobky splňují s bezpečnou rezervou veškeré požadavky určené Zákonem o obalech a Zákonem o odpadech v platných zněních.
 

Moderní technologie výroby sudů 

 
Sudy vyrábíme za použití nejnovějších technologií šetrných k životnímu prostředí a v souladu s předpisy platnými pro přepravu a skladování nebezpečného zboží podle klasifikace UN. Zároveň vycházíme z platné národní a mezinárodní legislativy. Tím je zaručena optimální ochrana širokého spektra balených produktů majících povahu nebezpečného zboží.
 
Polotovary, z nichž jsou sudy sestaveny, zhotovujeme lisováním nebo stříháním. Pláště sudů jsou svařeny podélným průběžným odporovým svarem, dna a víka sudů jsou připojena k plášťům sudů technologií rotačního tváření za studena. Sudy s odnímatelnými víky mají víka připevněná náležitě profilovaným svěrným kruhem vybaveným pákovým uzávěrem. Šroubové uzávěry Tri-Sure® jsou do vík sudů montovány zalisováním.
 
Povrchové úpravy provádíme bezvzduchovým lakováním tzv. airless, jednovrstvým stříkáním ohřáté barvy na kovový podklad při použití trysek, které umožňují svou přesností a specifickým tvarem i dvoubarevné mokré lakování plášťů sudů. 
Sud se šroubovými uzávěry - 216,5l
Vypálení vodou ředitelných barev, které v tekutém stavu obsahují pouhé jedno procento organických látek, provádíme v nejmodernějších, zemním plynem vyhřívaných pecích. Investice vložené do plynových sušicích pecí nám umožňují jen 15% čerpání emisních nebo imisních limitů příslušejících k velikosti a typu zařízení. Velké sudy o objemu 216,5 litru jsou ve 100% vyrobených kusů kontrolovány na těsnost speciálním automatickým testovacím zařízením, které je s pomocí helia schopno kusy s případnou netěsností z produkce vytřídit.
 
Sudy vyráběné naší akciovou společností zcela splňují požadavky na výrobky šetrné k životnímu prostředí, a to od jejich vzniku přes používání až po ukončení jejich "životního cyklu", neboť je vyrábíme za podpory technologií a procesů produkujících minimum odpadů. Jsou vyráběny s vysokými užitnými vlastnostmi při minimální spotřebě materiálů, které mohou být znovu zhodnoceny recyklací obalových odpadů ve 100% jejich hmotnosti.

Využití ocelových sudů

 
Ocelové sudy z produkce Greif Czech Republic s.r.o. jsou v souladu s přísnými UN předpisy určeny pro balení nebezpečného zboží v obalových skupinách III./Z nebo II./Y až I./X. Naše výrobky tedy splňují požadavky všech přepravních řetězců a jejich kombinací.
 
Sudy pro skladování a přepravu nebezpečného zboží z produkce společnosti Greif Czech Republic s.r.o. jsou expertně zkoušeny třetí nezávislou osobou, společnostmi CIMTO s.p., řízenou Ministerstvem dopravy České republiky, či BAM nebo T@PCI přesně v souladu s metodikami a doporučeními komisařů Spojených národů specifikovanými Transports of dangerous goods – Model regulations a smlouvami specifikujícími požadavky pro přepravní řetězce, jako jsou RID/ADR vyhlášené Mezinárodní sbírkou, a předpisy IMDG – Code/ICAO - IATA/ADN. 

Věříme, že všechny další informace, které Vás zajímají, naleznete na našich internetových stránkách. V případě, že jste nenalezli odpovědi na všechny Vaše dotazy, nás prosím kontaktujte

Bohaté zkušenosti s výrobou a prodejem ocelových sudů

ISO sud s odnímatelným víkem - 210l
Zabýváme se výrobou ocelových sudů určených pro přepravu a skladování pevných, sypkých i kapalných látek. Kovové sudy jsou vyráběny za použití moderních technologií šetrných k životnímu prostředí. Výroba ocelových obalů probíhá v Ústí nad Labem, a to s podporou největšího světového výrobce sudů, skupiny Greif. Jsme držiteli mnoha certifikátů jako certifikát řízení jakosti ISO 9001, bezpečnosti práce ISO 45001životního prostředí ISO 14001
 
V prodeji ocelových obalů zaujímáme čelní místo na tuzemském i zahraničním trhu. Náš sortiment tvoří plechové sudy se šroubovými uzávěry, konické sudy s odnímatelným víkemválcové sudy, obaly pozinkované, sudy pro asfalty a živice či ISO sudy. Součástí naší nabídky jsou také ocelové sudy určené pro skladování a přepravu nebezpečného zboží. Veškeré sudy jsou dodávány v souladu s platnou legislativou.
 
V našem produktovém portfoliu naleznete kovové sudy mnoha objemů a provedení. Veškeré obaly odpovídají předpisům a požadavkům petrochemického, chemického, farmaceutického či potravinářského průmyslu.
 
Sudy Greif nabízí možnost prvotřídní manipulace a jednoduchého stohování. Již při výrobě pravidelně kontrolujeme těsnost každého ocelového sudu tak, abychom mohli garantovat nejvyšší bezpečnost sudů při dopravě a skladování. Na vyžádání je možné veškeré kovové obaly opatřit také logem zákazníka nebo obsahem látky v sudu. 
 
Kontaktujte nás, kromě výroby a prodeje obalů pro vás zajistíme také profesionální logistický servis sudů z ocelového plechu s odnímatelným víkem nebo se zátkami.