Greif Czech Republic s.r.o.
Aktuality
Úspěšná recertifikace systému řízení
Ve dnech 26.-.27.5.2022 byla společnost úspěšně recertifikována auditorskou společností 3EC International, s.r.o. a obhájila certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 pro další 3 roky.
Dopis spoluobčanům
V rámci plnění úkolů vyplývajících z povolení provozu vydaného rozhodnutím KÚÚK č.j. 232/ZPZ/2013-4 ve znění všech následných změn Společnost zajistila informování všech spoluobčanů bydlících v nejbližším okolí a informuje o zrušení bezplatné telefonní linky kvůli jejímu zneužívání. Občané mohou používat standardní telefonní linku na recepci závodu, viz v dopise spoluobčanům v sekci 'Ke stažení'.
Standardní záruční podmínky pro ocelové sudy
Na našich webových stránkách můžete najít Standardní záruční podmínky pro námi vyráběné ocelové sudy
Kontaktujte nás

Sud s odnímatelným víkem – DN ISO

Sud pro sypké nebo kapalné látky
(210 litrů)
 
Sudy s odnímatelným víkem DN ISO jsou dodávány v provedení pro látky sypké i kapalné. Průměr sudu je v horní části zredukován tak, aby byl zachován stejný vnější průměr sudu po celé výšce i po nasazení zavíracího kruhu. Je to výhodné zejména pro ložení sudu do kontejnerů. 
 
Ochrana vnějšího povrchu sudu je zabezpečena vypálenými ekologickými vodou ředitelnými barvami, které splňují veškeré legislativní požadavky. Sudy s odnímatelným víkem DN ISO mohou být dodávány v provedení surovém bez lakování, vně lakované jednobarevně nebo vícebarevně, vnitřně lakované speciálním syntetickým lakem RDL®.

Obecný popis

  • všechny modifikace sudů mohou být za použití sítotiskové techniky opatřeny logem zákazníka
  • sudy se surovým povrchem vnitřního prostoru jsou vhodné pro balení produktů, které nevyvolávají reakce s ocelí
  • ocelové sudy z produkce Greif jsou v souladu s přísnými UN předpisy pro balení nebezpečného zboží v obalových skupinách I/X, II/Y a III/Z
  • v provedení pro kapaliny je těsnost každého sudu kontrolována za použití automatického heliového testovacího zařízení; je tak garantována nejvyšší bezpečnost sudů při dopravě a skladování

 

Standardní specifikace

Ocelový plech

Surové nebo lakované sudy jsou vyrobeny z plechu FeP01 vyrobeného ve shodě s EN 10 130 s vlastnostmi odpovídajícími EN 10 131 a jejich národním ekvivalentům.
 

Šroubové uzávěry

Sudy mohou být vybaveny kombinací dvou šroubových uzávěrů Tri-Sure® 4S® G2” a G3/4” ve víku. Šroubové uzávěry jsou v souladu s mezinárodními standardy EN ISO 15750-3. Šroubové uzávěry mohou být uzavřeny a utěsněny plombovacími krytkami Tab-Seal® v neutrálním nebo zákazníkově designu. Příruby uzávěrů jsou standardně utěsněny vysoce odolným systémem těsnících kroužků 4S®.
 

Konfigurace pláště

V základním provedení, bez rozdílu varianty podle tloušťky pláště, jsou sudy vybaveny dvěma valivými výztužemi o průměru 585 mm - typ A. Vyztužení typu B zvyšuje odolnost pláště proti deformacím při působení radiálních sil v průběhu dopravy nebo při manipulaci.
 

Označení UN kódem

UN kód je vyražen ve dnu a v souladu s mezinárodními předpisy natisknut v dolní části pláště sudu.
ISO sud s odnímatelným víkem - 210l

Spojení dna s pláštěm sudu

Spojení je provedeno bezpečnostním dvojnásobným zadrápkováním typu Spiralon®.
 

Spojení víka s pláštěm sudu

Víka sudů jsou připevněna svěrným kruhem s pákovým uzávěrem, který lze zajistit pojistkou, nebo svěrným kruhem uzavřeným šroubem s maticí. Víka sudů pro kapalné látky jsou opatřena vlepovaným gumovým těsněním a upevněna svěrným kruhem se
zesílenou konstrukcí.
 

Zařazení podle způsobu dopravy

Ve shodě s platnými zákony a právními prováděcími předpisy jsou sudy z produkce společnosti Greif zkoušeny v souladu s doporučeními UN, specifikovanými v Transports of dangerous goods – Model regulations, a s částkami Mezinárodní sbírky pro přepravní řetězce jako jsou RID/ADR/IMDG - Code/ICAO - IATA/ADN. 
 

Konstrukce

Svar pláště: průběžný odporový svar.
Normy: sudy jsou vyráběny v souladu s EN ISO 15750-1.
 

Legislativa 

Výrobky společnosti Greif Czech Republic a.s. jsou vyráběny a dodávány v souladu s platnou legislativou.