Greif Czech Republic s.r.o.
Aktuality
Úspěšná recertifikace systému řízení
Ve dnech 26.-.27.5.2022 byla společnost úspěšně recertifikována auditorskou společností 3EC International, s.r.o. a obhájila certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 pro další 3 roky.
Dopis spoluobčanům
V rámci plnění úkolů vyplývajících z povolení provozu vydaného rozhodnutím KÚÚK č.j. 232/ZPZ/2013-4 ve znění všech následných změn Společnost zajistila informování všech spoluobčanů bydlících v nejbližším okolí o zřízení bezplatné telefonní linky a jejím účelu otevřeným dopisem, který je k dispozici v sekci "Ke stažení".
Standardní záruční podmínky pro ocelové sudy
Na našich webových stránkách můžete najít Standardní záruční podmínky pro námi vyráběné ocelové sudy
Kontaktujte nás

Sud se šroubovými uzávěry DG 55

Sud pro nejširší použití, vhodný pro dopravu ISO kontejnery
(216,5 litrů)
 
Sudy se šroubovými uzávěry DG 55 mají velice široké uplatnění. Jsou vhodné zejména pro dopravu ISO kontejnery. Mohou být dodávány v provedení surovém bez lakování, vně lakované jednobarevně nebo vícebarevně, vnitřně lakované speciálním syntetickým lakem RDL® nebo vyrobené z oboustranně žárově pozinkovaného plechu.
 
Ochrana vnějšího povrchu sudu je zabezpečena vypálenými ekologickými vodou ředitelnými barvami, které splňují veškeré legislativní požadavky. Sudy se surovým povrchem vnitřního prostoru jsou vhodné pro balení produktů, které nevyvolávají reakce s ocelí.

Obecný popis

  • všechny modifikace sudů mohou být za použití sítotiskové techniky opatřeny logem zákazníka
  • ocelové sudy z produkce Greif jsou v souladu s přísnými UN předpisy pro balení nebezpečného zboží v obalových skupinách I/X, II/Y a III/Z
  • těsnost každého sudu je kontrolována za použití automatického heliového testovacího zařízení; je tak garantována nejvyšší bezpečnost sudů při dopravě a skladování

Standardní specifikace

Ocelový plech

Surové nebo lakované sudy jsou vyrobeny z plechu FeP01 vyrobeného ve shodě s EN 10 130 s vlastnostmi odpovídajícími EN 10 131 a jejich národním ekvivalentům.
 

Šroubové uzávěry

Sudy jsou vybaveny kombinací dvou šroubových uzávěrů Tri-Sure® 4S® G2” a G3/4” ve víku. Šroubové uzávěry jsou v souladu s mezinárodními standardy EN ISO 15750-3. Šroubové uzávěry mohou být uzavřeny a utěsněny plombovacími krytkami Tab-Seal® v neutrálním nebo zákazníkově designu. Příruby uzávěrů jsou standardně utěsněny vysoce odolným systémem těsnících kroužků 4S®.
 

Konstrukce

Svar pláště: průběžný odporový svar.
Normy: sudy jsou vyráběny v souladu s EN ISO 15750-2.
 

Konfigurace pláště

V základním provedení, bez rozdílu varianty podle tloušťky pláště, jsou sudy vybaveny dvěma valivými výztužemi - typ A. Základní provedení je u tloušťky pláště 1,0 – 1,2 mm možno doplnit vyztužením Spiraltainer® - typ B. Kombinace vyztužení Spiraltainer® a 2 x 3 pomocných výztuh - typ C – je optimální pro pláště s tloušťkou menší než 1,0 mm. Vyztužení typu C zvyšuje odolnost pláště proti deformacím při působení radiálních sil v průběhu dopravy nebo při manipulaci.
 

Označení UN kódem

UN kód je vyražen ve dnu a v souladu s mezinárodními předpisy natisknut v dolní části pláště sudu.
Sud se šroubovými uzávěry - 216,5l

Spojení dna a víka s pláštěm sudu

Spojení je provedeno bezpečnostním dvojnásobným zadrápkováním typu Spiralon®.
 

Spiraltainer®

Sudy vybavené vyztužením Spiraltainer® vykazují zvýšenou odolnost při namáhání podtlakem ve srovnání s konvenčním vyztužením valivými výztuhami typu A. Sudy s výztuhami Spiraltainer® umožňují plnění látek s vyššími teplotami bez rizika deformací pláště sudů.
 

Zařazení podle způsobu dopravy

Ve shodě s platnými zákony a právními prováděcími předpisy jsou sudy z produkce společnosti Greif zkoušeny v souladu s doporučeními UN, specifikovanými v Transports of dangerous goods – Model regulations, a s částkami Mezinárodní sbírky pro přepravní řetězce jako jsou RID/ADR/IMDG - Code/ICAO - IATA/ADN.
 

Kompatibilita

Sudy se všemi typy vyztužení o Ø 585 mm jsou plně kompatibilní s 20 a 40 stopými ISO kontejnery, do kterých je možno naložit 80 nebo 160 naplněných sudů díky možnosti vložení 4 sudů vedle sebe. Kompatibilita je zajištěna také při použití palet o rozměrech 800 x 1200 mm a 1200 x 1200 mm.
 

Legislativa 

Výrobky společnosti Greif Czech Republic a.s. jsou vyráběny a dodávány v souladu s platnou legislativou.