O společnosti
Výroba a prodej sudů za použití nejnovějších technologií

Historie

Greif historie
Továrna byla založena v roce 1909 pod jménem Továrna na válce spol. s r. o., jako pobočka Slévárny válců Kölsch & spol. a. s. v Siegenu ve Vestfálsku. Byla to slévárna železa a soustružna válců pro průmyslové účely i pro válcovny oceli a železa, mlýny obilné, mlýny pro barevny, válcovny barevných kovů a pod. Sídlo bylo v ulici Za válcovnou 252.
 
Po roce 1945 došlo v ústecké lokalitě k prudkému rozvoji chemického průmyslu a roku 1950 pak ke sloučení několika malých výroben průmyslových obalů a sudů do prostoru továrny. Pod značkou MEVA n.p. továrna postupně získala rozhodující úlohu ve svém oboru v celém Československu. Roku 1965 byla začleněna do českobudějovického koncernu SFINX n.p. a pod jménem SFINX s.p. byla roku 1993 privatizována nadnárodním obalářským koncernem Royal Packaging Industries Van Leer B. V.

Současnost

Greif současnost

Výlučným vlastníkem je dnes firma Greif Inc. sídlící ve Spojených státech amerických. Greif Czech Republic a.s. v oblasti ocelových sudů trvale usiluje o udržení a posilování vůdčího postavení na domácím i zahraničních trzích. Více než 50 % našich kovových sudů je exportováno přímo do zemí Evropské unie, neboť odpovídají všem harmonizovaným národním legislativním předpisům v oblastech přepravy a životního prostředí a jsou v souladu se Směrnicemi Evropského parlamentu a Rady Evropy.

Jsme držiteli certifikátu řízení jakosti ISO 9001, bezpečnosti práce OHSAS 18001 a životního prostředí ISO 14001. Výroba, prodej a přeprava ocelových obalů tedy probíhá v souladu s veškerou platnou českou i evropskou legislativou. Součástí našeho sortimentu jsou dnes především kovové sudy mnoha objemů a provedení, které odpovídají náročným předpisům a požadavkům petrochemického, chemického, farmaceutického či potravinářského průmyslu

Greif Czech Republic a.s.
Konečná 252
400 01 Ústí nad Labem 
E-mail: info.cz@greif.com
Tel: +420 475 668 911
Fax: +420 475 668 960
www.greif-cz.com
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.