Greif Czech Republic s.r.o.
Aktuality
Úspěšná recertifikace systému řízení
Ve dnech 26.-.27.5.2022 byla společnost úspěšně recertifikována auditorskou společností 3EC International, s.r.o. a obhájila certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 pro další 3 roky.
Dopis spoluobčanům
V rámci plnění úkolů vyplývajících z povolení provozu vydaného rozhodnutím KÚÚK č.j. 232/ZPZ/2013-4 ve znění všech následných změn Společnost zajistila informování všech spoluobčanů bydlících v nejbližším okolí a informuje o zrušení bezplatné telefonní linky kvůli jejímu zneužívání. Občané mohou používat standardní telefonní linku na recepci závodu, viz v dopise spoluobčanům v sekci 'Ke stažení'.
Standardní záruční podmínky pro ocelové sudy
Na našich webových stránkách můžete najít Standardní záruční podmínky pro námi vyráběné ocelové sudy
Kontaktujte nás

Sud se šroubovými uzávěry DG 55 Zn (z pozinkovaného plechu)

Sud s vynikající odolností vůči vodě
(216,5 litru)
 
Sudy se šroubovými uzávěry DG 55 Zn (z pozinkovaného plechu) jsou vyrobené z oboustranně žárově pozinkovaného plechu, který poskytuje sudu znamenitou výhodu ve vysoké odolnosti proti působení vody, vlhka nebo povětrnostních vlivů. Z toho důvodu jsou sudy se šroubovými uzávěry DG 55 Zn z pozinkovaného plechu vhodné i pro venkovní skladování.
 
Tyto pozinkované sudy mají také zvýšenou odolnost proti působení plněných produktů a jsou odolnější vůči chemickým reakcím

Obecný popis

  • pozinkované výrobky ale nesplňují požadavky pro vymývání kyselými roztoky při rekondici
  • ocelové sudy z produkce Greif jsou v souladu s přísnými UN předpisy pro balení nebezpečného zboží v obalových skupinách I/X, II/Y a III/Z
  • těsnost každého sudu je kontrolována za použití automatického heliového testovacího zařízení; je tak garantována nejvyšší bezpečnost sudů při dopravě a skladování

 

Standardní specifikace

Ocelový plech

Sudy jsou vyrobeny z plechu DX51D+Z 140 vyrobeného ve shodě s EN 10142: 1990/A:1995 s vlastnostmi odpovídajícími EN 0143:1993.
 

Šroubové uzávěry

Sudy jsou vybaveny kombinací dvou šroubových uzávěrů Tri-Sure® 4S® G2” a G3/4” ve víku. Šroubové uzávěry jsou v souladu s mezinárodními standardy EN ISO 15750-3. Šroubové uzávěry mohou být uzavřeny a utěsněny plombovacími krytkami Tab-Seal® v neutrálním nebo zákazníkově designu. Příruby uzávěrů jsou standardně utěsněny vysoce odolným systémem těsnících kroužků 4S®.
 

Konstrukce

Svar pláště: průběžný odporový svar.
Normy: sudy jsou vyráběny v souladu s EN ISO 15750-2.
 

Kompatibilita

Sudy se všemi typy vyztužení o Ø 585 mm jsou plně kompatibilní s 20 a 40 stopými ISO kontejnery, do kterých je možno naložit 80 nebo 160 naplněných sudů díky možnosti vložení 4 sudů vedle sebe. Kompatibilita je zajištěna také při použití palet o rozměrech 800 x 1200 mm a 1200 x 1200 mm. 
 

Označení UN kódem

UN kód je vyražen ve dnu a v souladu s mezinárodními předpisy natisknut v dolní části pláště sudu.
 

Legislativa 

Výrobky společnosti Greif Czech Republic a.s. jsou vyráběny a dodávány v souladu s platnou legislativou.
Sud se šroubovými uzávěry (z pozinkovaného plechu) - 216,5l

Spojení dna a víka s pláštěm sudu

Spojení je provedeno bezpečnostním dvojnásobným zadrápkováním typu Spiralon
 

Konfigurace pláště

V základním provedení, bez rozdílu varianty podle tloušťky pláště, jsou sudy vybaveny dvěma valivými výztužemi - typ A. Základní provedení je u tloušťky pláště 1,0 – 1,2 mm možno doplnit vyztužením Spiraltainer® - typ B. Kombinace vyztužení Spiraltainer® a 2 x 3 pomocných výztuh - typ C – je optimální pro pláště s tloušťkou menší než 1,0 mm. Vyztužení typu C zvyšuje odolnost pláště proti deformacím při působení radiálních sil v průběhu dopravy nebo při manipulaci.
 

Zařazení podle způsobu dopravy

Ve shodě s platnými zákony a právními prováděcími předpisy jsou sudy z produkce společnosti Greif zkoušeny v souladu s doporučeními UN, specifikovanými v Transports of dangerous goods – Model regulations, a s částkami Mezinárodní sbírky pro přepravní řetězce jako jsou RID/ADR/IMDG - Code/ICAO - IATA/ADN.
 

Spiraltainer®

Sudy vybavené vyztužením Spiraltainer® vykazují zvýšenou odolnost při namáhání podtlakem ve srovnání s konvenčním vyztužením valivými výztuhami typu A. Sudy s výztuhami Spiraltainer® umožňují plnění látek s vyššími teplotami bez rizika deformací pláště sudů.